Contact us

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor Ceva Animal Health en de Ceva-groep om uw verzoek te beheren. Deze informatie kan worden doorgegeven aan serviceproviders om dit beheer te organiseren. In overeenstemming met de verordeningen over persoonsgegevens hebt u toegangsrechten, rectificatie, beperking van de behandeling en overdraagbaarheid van uw gegevens.U kunt in bepaalde gevallen ook bezwaar maken tegen de behandeling, uw toestemming intrekken en verzoeken om de verwijdering van uw gegevens en de overdraagbaarheid van uw gegevens.Voor elke aanvraag betreffende uw persoonlijke gegevens, gaat u naar deze pagina.

Telefoonnummer

Tel: +31 (0)174 643 930

Mail contact

Ceva Santé Animale B.V.
Tiendweg 8C - 2671 SB Naaldwijk
info@ceva.nl

GRAM supporters

  • The Bella Moss Foundation
  • FECAVA
  • ISFM